เวลาทำงาน
Monday - Friday: 09:00 - 18:00
ติดต่อเรา
 • สร้างความสุขให้องค์กรอย่างยั่งยืนด้วย People Transformation
  IDEO EMPOWERMENT
 • Happy Culture
  ให้พนักงานอยู่บนเข็มทิศนำทางเดียวกัน
  คิด พูด ทำ เพื่อความสุขสำเร็จขององค์กร
 • Happy Profit
  กระตุ้นยอดขาย ลดข้อผิดพลาด
  เพื่อเพิ่มผลกำไรอย่างยั่งยืน
 • Happy Culture
  ให้พนักงานอยู่บนเข็มทิศนำทางเดียวกัน
  คิด พูด ทำ เพื่อความสุขสำเร็จขององค์กร

IDEO EMPOWERMENT สถาบันพัฒนาศักยภาพชั้นนำ ผู้สร้าง Happy Workplace Solution ให้องค์กรของท่านอย่างยั่งยืน

IDEO Empowerment

เราคือนักสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างมีความสุข (Happiness Culture) สร้างความสำเร็จที่ยั่งยืนให้องค์กร ด้วยโปรแกรม People Development ที่ผ่านงานวิจัยระดับสากลการันตีผลลัพธ์อย่างแท้จริง 
 
เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้ เห็นความเปลี่ยนแปลงหลังการเข้าโปรแกรมชัดเจนเป็นรูปธรรม

เราคือนักสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วย ทักษะ Soft & Hard Skills

• ผู้นำด้านการปรับ Mindset แบบเห็นผล
• ผู้เชี่ยวชาญด้านจัดการอารมณ์ ที่สร้างพนักงาน EQ ดีแบบเห็นเป็นตัวเลขชัดเจน 
• ตัวจริงด้านการพัฒนาความสัมพันธ์ในองค์กร ให้องค์กรไทยไร้ดราม่า ลดอัตราการลาออก วัดผลได้

เป็นสถาบันแรก และสถาบันเดียวในประเทศไทยที่ใช้ศาสตร์ของ Theatre Activities ผสมผสานกับ Positive Psychology ในการถ่ายทอดกระบวนการ ทำให้ผู้เรียนเข้าถึงเนื้อหาง่าย ผ่อนคลายในการเรียนรู้ และนำไปปฏิบัติใช้หน้างานได้ จึงเป็นโปรแกรมที่คุ้มค่า คุ้มเวลาอย่างแท้จริง 

IDEO EMPOWERMENT จัดตั้งโดยครูเปิ้ล สุดารัตน์ ศิริวรางกูร ที่ปรึกษาด้าน Soft & Hard Skills ระดับแนวหน้าของไทย

อ่านเพิ่มเติม

บริการของเรา

Corporate Culture & Core values Consulting

สร้างพฤติกรรมพนักงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายความสำเร็จขององค์กรและคงไว้ซึ่งความสุขในการทำงานอย่างลงตัว

People Development by Tailor Made Training Program

แผนพัฒนาบุคลากรที่ตอบโจทย์ Vision Mission และเน้นผลลัพธ์ที่จับต้องได้อย่างยั่งยืน ด้วย Class เรียนด้าน Soft skills...

Employee Assessment Program by Digital Solution

สร้าง Engagement ให้กับพนักงานด้วย Flexi Benefits หรือระบบสวัสดิการยืดหยุ่น เพื่อดึงดูดคนเก่งให้มาทำงานในองค์กรด้วยผลตอบแทนที่...

Happy Workplace Solution

ดูแลสุขภาพจิตใจพนักงานในองค์กรให้ Healthy ทั้งป้องกัน ฟื้นฟู ดูแล บำบัด ให้พนักงานมีความสุขปลุกไฟในการทำงาน แบบวัดผลได้...

Productivity Improvement Program

โปรแกรมสร้าง Productivity Mindset สู่ Behavior change จนเปลี่ยนเป็นนิสัยใหม่ New Habit ในการทำงาน ให้งานเสร็จเร็วขึ้น...

​Immersive Learning

เรียนหลักสูตร online แบบ Interactive เสมือนได้เรียนในคลาสจริง ได้ผลลัพธ์เหมือน face to face แต่เลือกเวลา สถานที่เรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้

Trusted By

Copyright © 2023 Edited by IDEO EMPOWERMENT. | All Rights Reserved
widget