Happy Profit

กระตุ้นยอดขาย ลดข้อผิดพลาด เพื่อเพิ่มผลกำไรอย่างยั่งยืน 

เรามีทีมที่ปรึกษา ที่สร้างกลยุทธ์การขาย ให้ลูกค้ารุมซื้อสินค้า ตบเท้าเข้ามาใช้บริการด้วยความรัก เชื่อมั่นเชื่อใจ ใส่ Brand royalty ในใจลูกค้า ผ่าน customer journey ที่น่าประทับใจ ผ่านการให้คำปรึกษา สร้างทีมการตลาด หรือทำการตลาดให้ครบวงจร 

รวมถึง สามารถพัฒนาบุคลากรทีมที่มีจุด Touch points กับลูกค้า ให้สามารถเข้าไปนั่งอยู่ในใจของลูกค้าได้ เข้าหา เข้าถึง สนทนาเล่าเรื่องสินค้าอย่างมั่นใจ จนสามารถปิดการขายได้มากกว่าและยาวนานกว่า รวมถึงการบริการหลังการขายที่ดีกว่าเดิม 

รวมถึง การสร้างให้พนักงานในองค์กร ให้มี Productivity & Agility สามารถทำงานได้เร็วขึ้น ไวขึ้น มีคุณภาพมากขึ้น ประหยัดต้นทุน กำจัดข้อร้องเรียนจากลูกค้าให้กลายเป็น 0 ผ่านโปรแกรม Zero Error ที่วัดผลได้เป็นตัวเลขชัดเจน